Nhung dieu ban mang theo trong suot cuoc doi

Something that I got on the mail many times already. I think it’s a spam automatic robot spamming email to spread some religious words. What a terrible way to spread religious words, look bad for the religion itself whoever started this isn’t thinking clearly or real religion.

 From: Tran Van Long To: email
Sent: Wednesday, December 31, 1969 7:00 PM
Subject: Nhung dieu ban mang theo trong suot cuoc doi

Chào bạn email, gửi đến bạn và những người thân của bạn 10 điều răn của Phật

1. KẺ THÙ lớn nhất của đời người là CHÍNH MÌNH.
2. NGU DỐT lớn nhất của đời người là TỰ ĐẠI .
3. BI AI lớn nhất của đời người là GHEN TỴ .
4. SAI LẦM lớn nhất của đời người là TỰ ĐÁNH MẤT MÌNH.
5. TỘI LỖI lớn nhất của đời ngừơi là TỰ LỪA DỐI MÌNH.
6. ĐÁNG THƯƠNG lớn nhất của đời người là TỰ TI.
7. ĐÁNG KHÂM PHỤC lớn nhất của đời người là ĐỨNG DẬY SAU KHI NGÃ.
8.TÀI SẢN lớn nhất của đời người là SỨC KHỎE.
9. MÓN NỢ lớn nhất của đời người là NỢ TÌNH CẢM.
10. KHIẾM KHUYẾT lớn nhất của đời người là KÉM HIỂU BIẾT.

Thân mến,